Bewegen op Verwijzing in de Gentse regio

Dankzij het Bewegen op Verwijzing-project (BOV) kunnen huisartsen patiënten met een tekort aan lichaamsbeweging doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach.

Een verwijsbrief van de huisarts en de contactgegevens van een Bewegen op Verwijzing-coach volstaan om in aanmerking te komen voor Bewegen op Verwijzing.

Verwijsbrief

De online verwijstool blijft beschikbaar ter ondersteuning, maar is niet langer verplicht. Gebruik dus gerust uw eigen verwijsbrieven.

WIE KOMT IN AANMERKING?

  1. Patiënten die de aanbeveling beweging niet halen.
  2. Patiënten die de aanbeveling langdurig zitten niet halen.

Bewegen op Verwijzing richt zich ook op mensen met een gezondheidsrisico (onder meer overgewicht, hart- en vaatziekte, suikerziekte…).

Bewegen op Verwijzing geeft personen die uit zichzelf moeilijk aan voldoende beweging toekomen, een duwtje in de rug. Heb je een patiënt uit Gent die wél op zichzelf de stap naar meer beweging kan zetten, dan is de Gentse beweegzoeker een oplossing: je kan zo concrete beweeginitiatieven voorstellen aan de patiënt of hij kan zelf op zoek naar gepaste activiteiten. Tussenkomst van een coach is dan niet meer nodig.

Lokale prijzen

Extra info huisarts

Suggesties?